Tag en videregående uddannelse i provinsen

I mange år har det været sådan, at man skulle tage til København, Aarhus, Odense eller Aalborg for at læse på en videregående uddannelse. Hvert år strømmer unge til de store danske byer, når de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Men i fremtiden bliver det anderledes.

Uddannelser flyttes til provinsen

Regeringen har i maj offentliggjort, at 25 uddannelser flyttes fra universitetsbyerne til provinsen, og i flere af provinsbyerne jubler man over beslutningen, imens man er knapt så begejstret på universiteterne i de store byer, hvor man mister uddannelser. Regeringens beslutning betyder bl.a., at man fremover kan studere jura i Esbjerg, studere medicin i Køge, læse til lærer i Svendborg eller tage en uddannelse i dans i Holstebro. Fordelen ved at flytte uddannelserne ud i provinsen er, at flere unge kan blive boende i deres velkendte miljø, imens de studerer, i stedet for at skulle pakke kufferten og flytte til storbyen. Ulempen er til gengæld, at det faglige uddannelsesmiljø i provinsen risikerer at blive dårligere, fordi det kan være svært at tiltrække dygtige undervisere og forskere til provinsen.

Debatten til fortsætte

Debatten vil uden tvivl fortsætte om, hvorvidt det er en god ide at studere i provinsen eller i storbyen. Men fremtidens studerende får flere valgmuligheder. For nogle studerende vil det være dejligt, at de kan blive tæt på deres familie og venner, imens de uddanner sig. Det er også billigere at have en bolig i provinsen end en bolig i København eller Aarhus. Andre er måske mere eventyrlystne og vil gerne tilbringe 3-5 år i en storby for at få en uddannelse og samtidig få andre erfaringer med, hvordan livet også kan leves. Men for de fleste er det vigtigt at tage en uddannelse, fordi den giver nemmere adgang til arbejdsmarkedet, og på mange arbejdspladser i dag er det nødvendigt med uddannet arbejdskraft for at kunne udføre arbejdsopgaverne.