Hvilken universitetsuddannelse skal du vælge?

Hvad vil du så gerne være, når du bliver stor? Det spørgsmål har de fleste af os fået stillet som barn eller ung. Nogle af os har allerede tidligt vidst, hvad vi gerne ville være, mens det for andre er et svar, som først kommer senere. Går du på en ungdomsuddannelse, så er det snart ved at være tid til at beslutte, hvilken slags videregående uddannelse du skal søge ind på. Dit uddannelsesvalg er både bestemt af, at du skal have et bestemt karaktergennemsnit for at komme ind på en uddannelse, men også af, at du forhåbentlig har noget, du brænder for. Et fagligt interessefelt, som du ønsker at gøre til din levevej.

Find inspiration i uddannelsesguiden

Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, så kan du kigge i Uddannelsesguiden efter inspiration. Her kan du læse om de forskellige universitetsuddannelser, hvilke jobmuligheder der er efter endt uddannelse, og hvilken månedsløn du i gennemsnit kan forvente at få.

Studer sprog eller kulturarv

På humaniora kan du blandt andet studere forskellige sprogfag som dansk, engelsk, tysk fransk eller italiensk. Du kan også studere teatervidenskab eller litteraturvidenskab. Det er fag, som byder på en stor dannelse i sprog og kulturelle forhold, men det er ofte også sværere at finde job bagefter. Der findes folk, som mener, at humaniora skal afskaffes, fordi man blot bliver uddannet til arbejdsløshed. Men der er brug for folk i vores samfund, som kan videreformidle vores kulturarv i forskellige sammenhænge inden for forskning, på kulturinstitutioner og i undervisningssektoren. Så der er bestemt stadig brug for folk, der har en humanistisk uddannelse.

Stadig flest unge mænd på naturvidenskab

Naturvidenskab tiltrækker især de unge mænd, og i 2020 var det stadig et begrænset antal unge kvinder, som søgte ind på disse uddannelser. Her kan man komme til at beskæftige sig med fag som miljø og landbrug, og især inden for miljø og klima ligger der nogle kæmpemæssige og spændende udfordringer.

Blandt de populære uddannelser som medicin, jura, psykologi og statskundskab finder man studerende af begge køn, som har en stor interesse i disse fag. Det kræver dog et højt karaktergennemsnit fra gymnasiet at komme ind på disse uddannelser. Men hvis du giver den gas i gymnasiet, kan du sandsynligvis godt skaffe dig selv et gennemsnit, som giver adgang til disse drømmeuddannelser.