Spørg andre studerende

Kender du nogen, som allerede er optaget på den universitetsuddannelse, du overvejer at søge ind på? Så spørg dem om, hvordan det er at studere på netop det fag. Det vil give dig et hurtigt og konkret indblik i, hvordan studielivet på det pågældende fag er, hvilke faglige krav der stilles, om der er et godt fagligt og socialt studiemiljø osv. På den måde kan du få afklaret, om uddannelsen er noget for dig.

Der afholdes desuden åbne arrangementer, hvor gymnasieelever kan besøge videregående uddannelser for at tale med undervisere og studerende og dermed få indblik i, hvordan undervisningen foregår på universitetet. Vi anbefaler dig at deltage i disse arrangementer.

Du kan også gå ind på hjemmesiderne for Københavns Universitetog Aarhus Universitet og læse mere om de forskellige uddannelser samt hvilke krav der stilles på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen.

Hvad skal dine venner studere?

Nogle gange har det også betydning for studievalget, hvilket fag ens venner fra gymnasiet vælger at studere. Det kan være en fordel at tage en uddannelse, hvor man allerede kender nogle af sine studiekammerater fra gymnasiet, så man kan støtte hinanden, og det er også sjovt, at man fortsat kan have noget til fælles rent fagligt. For de fleste nye studerende kan det tage lidt tid at falde til på det nye studie, hvilket er helt normalt. Det er vigtigt, at man husker at være social og deltage i studiegrupper og sociale arrangementer, fordi nye studiekammerater er med til at motivere en og fastholde en på studiet. Føler man sig ensom på sit studie, bliver man måske hurtigere stresset eller falder fra, fordi man mister interessen. Så det kan klart anbefales, at man engagerer sig både fagligt og socialt.