Job efter endt uddannelse

Når man er dimitteret fra universitetet, venter jobmarkedet med alle dets udfordringer. For mange nyuddannede akademikere lykkes det at finde job inden for en kortere periode, mens det for andre er sværere. Når man kigger i uddannelsesguider og statistikker, kan man se, hvilke uddannelser der giver bedst jobsikkerhed. Der er lav ledighed blandt kandidater inden for medicin, matematik og økonomi, mens der typisk er høj ledighed blandt akademikere inden for kulturfag og sprogfag.

Som nyuddannet akademiker kan det godt være, at man skal gå 3-6 måneder eller 1 år på dagpenge, før der dukker et job op. Det afhænger af mange faktorer, blandt andet hvor mange jobs der er at søge, om man kommer til samtale, om man selv kan skabe sit eget job ved at vise sit værd i en virksomhed eller blive selvstændig. For nogle akademikere kan det blive nødvendigt at tage et job, som ligger uden for ens fagområde.

Skal ledige akademikere søge arbejde i Netto?

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skal man som ledig akademiker være åben for at tage et andet job, som også ligger uden for ens fagfelt, hvis man ikke kan finde job inden for sit eget fag.

Der er delte meninger om, hvorvidt det er en god ide, at akademikere fx skal søge job som kassemedarbejder i Netto. Nogle taler for, at det er en god ide, for så bliver man sat i sving. Akademikerne selv er dog mindre vilde med tanken. Allerede under studiet bør du afsøge jobmulighederne, og det kan fx være en god indgangsvinkel til jobmarkedet at tage et studiejob, så du får konkret joberfaring på dit CV og får et fagligt netværk på arbejdsmarkedet.