Det sociale samvær på studiet

Selvom universitetet er et uddannelsessted med fokus på det faglige, så er det vigtigt, at man husker det sociale samvær også. Vi mennesker har brug for social kontakt, især hvis vi har siddet mange timer på et kollegieværelse og studeret, så er det rart at kunne mødes med studiekammeraterne og drikke en øl, lave mad sammen eller gå en tur i biffen eller til koncert.

I mange år har det været fast tradition med rusture i begyndelsen af studiet, studiegrupper og andre studiearrangementer. Men da conoraen ramte i 2020 blev det hele vanskeliggjort på grund af restriktioner. Pludselig skulle de studerende sidde hjemme og undervises online.

Nye initiativer i Kolding

I Kolding forsøger man dog at bevare de studerendes sociale liv trods corona-restriktioner. Her vil man gerne undgå, at de studerende bliver ensomme under deres studieforløb, og derfor prioriterer man det sociale og nedtoner det faglige, hvilket vi absolut synes er en god ide. Måske kan flere andre uddannelsessteder lade sig inspirere af, hvad de gør i Kolding, så de studerende bevarer motivationen og glæden ved at studere, også i en vanskelig tid, hvor der stadig er problemer med corona i samfundet. Her gælder det om at tænke innovativt for de studerendes skyld.